Kontakt
Môžete nás kontaktovať  v pracovných dňoch v čase 8,00-17,00

Olpet interiér s.r.o., prevádzka Nobelova 30

Vajnorská 108, areál Istrochem

(brána za Adidas Outlet Store)

831 04 Bratislava

Prevádzková doba

Pondelok - piatok: 08:00 - 17:00

+421 910 933 493 Marián Petro

+421 903 222 472 Miroslav Mišovič


olpet.interier@gmail.com

korešpondenčná adresa:

Olpet interiér s.r.o.

930 39 Čenkovce 264